Δευτέρα Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή Σάββατο Κυριακή
10:00 - 11:00 Woman Aikido10:30 - 11:30Woman Aikido10:30 - 11:30Woman Aikido10:30 - 11:30
11:00 - 12:00
12:00 - 13:00
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
15:00 - 16:00
16:00 - 17:00
17:00 - 18:00
18:00 - 19:00 Aikido Α (παιδικό τμήμα)18:00 - 18:45Aikido Α (παιδικό τμήμα)18:00 - 18:45Aikido Α (παιδικό τμήμα)18:00 - 18:45Yudansha18:30 - 19:30
19:00 - 20:00 Aikido B119:00 - 19:45

Aikido B219:00 - 19:45
Aikido B119:00 - 19:45

Aikido B219:00 - 19:45
Aikido B219:00 - 19:45

Aikido B119:00 - 19:45
Aikido B219:00 - 19:45

Aikido B119:00 - 19:45
Aikido B219:00 - 19:45

Aikido Α (παιδικό τμήμα)19:00 - 19:45

Aikido B119:00 - 19:45
20:00 - 21:00 Aikido20:00 - 21:30

Katori Shinto Ryu21:00 - 22:00
Aikido20:00 - 21:30Aikido20:00 - 21:30

Katori Shinto Ryu21:00 - 22:00
Aikido20:00 - 21:30

Katori Shinto Ryu21:00 - 22:00
Aikido20:00 - 21:30
21:00 - 22:00
Click on the class name to get additional info

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

Σάββατο