Βιογραφικό -σημείωμα

1954: Γεννήθηκε στο Νομό Tochigi

1973: Εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο Kokugakuin, σπουδές στη Νομική Σχολή.          

Ξεκίνησε το Aikido, στο Aikido Club του Πανεπιστημίου Kokugakuin

1980: Είσοδος στο Aikido Kobayashi-dojo (Motosumiyoshi-Dojo)Συνέχισε  την άσκηση στο  Aikido ενώ εργάζονταν μετά την αποφοίτησή του στο πανεπιστήμιο.

1996: Γίνετε επαγγελματίας δάσκαλος του  Aikido

Σήμερα : Διδάσκει σε  6 σχολές , το Suwa-dojo (το βασικό dojo στο Zama), το Motosumiyoshi-dojo, το Senkawa-dojo, το Hachimanyama-dojo, το Kobuchi-dojo και το Ebina-dojo

2015: Προβιβάσθηκε  σε 7 Dan Aikido

Έχει προσκληθεί να διδάξει σε σεμινάρια  και σε επίδειξης στο εξωτερικό, την Ταϊβάν, την Κορέα, την Ελλάδα, τον Καναδά, την Πολωνία, την Ουγγαρία κλπ.

Ο   Sensei Φάνης κοκολης  και εγώ ξεκινήσαμε την συνεργασία μας  από τον Απρίλιο του 2011.

Aikido Suwa dojo   https://www.aikido-suwa.com/

Masatoshi Suwa

 

 

 

Resume

1954: born in Tochigi Prefecture

1973: Enter Kokugakuin University, studied the Faculty of Law.

Also enter Kokugakuin University Aikido Club, started Aikido.

1980: Entrance into Aikido Kobayashi-dojo (Motosumiyoshi-Dojo)

And continue practicing in  Aikido while working after graduating university

1996: Become professional teaching Aikido

Present: Teachs in 6 dojos, Suwa-dojo (The main dojo in Zama), Motosumiyoshi-dojo, Senkawa-dojo, Hachimanyama-dojo, Kobuchi-dojo and Ebina-dojo

2015: He promoted in Aikido Nana Dan

I have been invited to teach and demonstrate at overseas seminars, Taiwan, Korea, Greece, Canada, Poland, Hungary, etc..

Fanis Sensei and I have associated since April 2011.

Aikido Suwa dojo   https://www.aikido-suwa.com/

Masatoshi Suwa